AKTYWNA TABLICA

Nasza firma uczestniczy w rządowym programie wsparcia dla poniższych podmiotów 

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021 i 2022.

 

Sprzedaż dla szkół i organizacji z zerową stawką VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

1) dla placówek oświatowych,

2) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

Poniżej towary objęte możliwością sprzedaży z zerową stawką VAT:

 • Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
 • Drukarki
 • Skanery
 • Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
 • Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Obniżoną 0 % stawkę VAT do sprzedaży w kraju sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół (w tym szkół wyższych) i przedszkoli stosuje się po otrzymaniu od placówki oświatowej nabywającej sprzęt komputerowy zamówienia wraz z zaświadczeniem organu nadzorującego daną placówkę oświatową (do ściągnięcia poniżej). Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną / edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZKÓŁ

Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół obejmująca między innymi:

 • Komputery
 • Laptopy
 • Monitory
 • Projektory
 • Ekrany interaktywne
 • Tablice interaktywne
 • Drukarki
 • Urządzenia sieciowe
 • Programy

Oprócz dostaw sprzętu świadczymy również usługi: 

 • Obsługa informatyczna szkół i przedszkoli
 • Zdalna pomoc